09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,000,000
 • Bán 6,085,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22790.00
 • AUD16439.40
 • CAD18067.96
 • CHF24898.10
 • CNY3628.16
 • DKK3506.32
 • EUR26317.89
 • GBP30726.81
 • HKD2954.73
 • INR313.47
 • JPY206.11
 • KRW20.01
 • KWD77763.03
 • MYR5412.96
 • NOK2564.86
 • RUB336.19
 • SAR6270.71
 • SEK2537.72
 • SGD16821.67
 • THB685.73
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền