09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,631,000
 • Bán 5,767,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23040.00
 • AUD17247.06
 • CAD18614.28
 • CHF25708.37
 • CNY3624.80
 • DKK3719.43
 • EUR27835.65
 • GBP32416.28
 • HKD2996.10
 • INR320.57
 • JPY214.77
 • KRW21.14
 • KWD79195.42
 • MYR5499.84
 • NOK2652.77
 • RUB348.38
 • SAR6341.80
 • SEK2720.31
 • SGD17255.05
 • THB703.94
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền